چاپ
دسته: blog
بازدید: 242

آشنایی با طرح های فرش دست بافت ، گل معروف شاه عباسی اساس و پایه طرح های شاه عباسی است . در این طرح گل های شاه عباسی در کنار بندهای ختائی و گاهی ترکیب و تلفیق آن ها با اسلیمی ها، انواع مختلفی از نقوش اسلامی را ارائه می¬دهند .

شاه عباسی جانوری، شاه عباسی درختی، افشان شاه عباسی، لچک ترنج شاه عباسی، شاه عباسی شیخ صفی، لچک ترنج شاه عباسی و ... نمونه ای از طرح شاه عباسی هستند.


طرح اسلیمی : 


شکل اصلی تشکیل دهنده این طرح، شاخه های دورانی در میان برگ ها است. شاخه ها در این طرح از درخت الهام گرفته اند. انواع بسیاری از طرح اسلیمی وجود دارد. معمولا در بیشتر قالب ها این طرح تکرار می¬شوند اما در بعضی فرش ها این طرح به صورت مسلط است. یکی از معروف ترین طرح های اسلیمی، اسلیمی دهن اژدر نام دارد. در این طرح، بخش پایانی هر شاخه به دو قسمت قرینه ختم شده و به صورت فکین اژدها نشان داده می شود.
جوانه ها روی نقاط مختلف ساقه شاخه ها قرار گرفته، بیشتر این جوانه ها را اسلیمی می¬نامند. شاید اسلیمی از کلمه اسلیم به معنای جوانه، اقتباس شده باشد. شاید هم این کلمه مصغر اسلامی باشد. می دانیم که از این طرح در هنرهای اسلامی زیاد استفاده شده. این طرح از لحاظ دخل، تغییرات و تصرف ها به گروه های فرعی زیادی تقسیم شده است. گروه های فرعی طرح اسلیمی عبارتند از: اسلیمی لچک ترنج، اسلیمی شکسته، اسلیمی دهان اژدر، اسلیمی بندی، اسلیمی ماری.


طرح افشان : 


در طرح افشان به طور کامل شاهاد ارتباط و پیوستگی بین تمامی بندها و نگاره ها هستیم. این طرح به گونه ای به نظر می¬رسد که انگار نقاش از زمان شروع طراحی تا پایان کار ارتباط یک پارچه ای بین قسمت های مختلف نقش به وجود آورده. به عبارت دیگر همان طور که از نام این دسته بندی پیدا است، همه گل و برگ ها و بندهای موجود در نقش، در فرش پخش و افشان شده اند. طرح های افشان معمولا به صورتی طراحی می¬شوند که هیچ کدام از گل و برگ ها قرینه نیستند. در این طرح ها از اصول قرینه نگاری استفاده ای نمی¬شود. انواع طرح های افشان عبارتند از: افشان دسته گلی، افشان ترنجی، افشان حیوان دار، افشان ختایی و ...